Pronađeno 175 skupova podataka

 • Creative Commons Attribution

Filtriraj rezultate
 • Stanovništvo grada Rijeke prema MO i površina MO - Popis 2021, usporedba

  Popis stanovništva 2021 - stanovnici grada Rijeke po MO i površina MO te usporedba s 2001, 2011

  Grad Rijeka, Direkcija za mjesnu samoupravu , srpnja 6, 2016, 14:50 (UTC)
  XLS CSV
 • Plan nabave za 2022.godinu

  Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja. Planiranje se...

  OGU za financije , travnja 7, 2022, 09:12 (UTC)
  XLS
 • Udruge za mlade s područja PGŽ

  Grad Rijeka, konkretno Odjel za odgoj i školstvo već dugi niz godina teži aktivnoj, jasnoj i dugoročnoj suradnji s Organizacijama civilnog društva posvećenima radu s mladima ili...

  Odjel za školstvo , rujna 17, 2021, 09:06 (UTC)
  XLS
 • Informatička edukacija za ciljane skupine građana 2009-2022

  Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost od 2005. godine organizira tečajeve informatičkog obrazovanja za ciljane skupine građana i to Osnovni informatički tečaj, Napredni...

  Zavod za informatičku djelatnost , prosinca 5, 2017, 08:32 (UTC)
  XLS CSV
 • Registri javne i jednostavne nabave

  Podaci objavljeni zaključno sa 31.12.2017. godine, ažurirano na dan 30.09.2021. godine

  Odjel Gradske uprave za javnu nabavu , lipnja 5, 2020, 13:51 (UTC)
  XLS
 • Proračun Grada Rijeke na 4.razini i Izvršenja na 5.razini konta

  Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi planirani izdaci i rashodi Grada Rijeke....

  Grad Rijeka - Odjel za financije , siječnja 10, 2018, 10:48 (UTC)
  XLS
 • Riječki program lokalnog partnerstva - statistika po MO

  Program koji omogućava da se neposrednim sudjelovanjem građana, udruga i mjesnih odbora u suradnji s Gradom Rijekom brže i ekonomičnije riješi dio potreba stanovnika uređenjem...

  Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu , studenoga 10, 2017, 10:15 (UTC)
  XLS CSV
 • Riječki program lokalnog partnerstva - realizacije po mjesnim odborima

  Broj realiziranih projekata podijeljeno po mjesnim odborima

  Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu , travnja 29, 2021, 10:57 (UTC)
  XLS CSV
 • Gradsko vijeće Grada Rijeke

  Gradsko vijeće Grada Rijeke - objedinjeni svi sazivi sa svim dostupnim informacijama. Stranačka zastupljenost u Gradskom vijeću, klubovi članova vijeća, vijećnici kojima mandat...

  Ured Grada , travnja 19, 2018, 07:57 (UTC)
  XLS CSV
 • Količina vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda

  Količina vodoopskrbe i odvodnje (skupljanja i pročišćavanja) otpadnih voda po jedinicama lokalne samouprave i kategorijama (vrstama prostora)

  KD VIK , kolovoza 27, 2020, 10:59 (UTC)
  CSV XLS
 • Prihod od vodnih usluga

  Prihod od vodnih usluga koje se pružaju putem vodnih građevina (vodoopskrba i odvodnja)

  KD VIK , kolovoza 27, 2020, 13:37 (UTC)
  XLS CSV
 • Slobodna parkirna mjesta na parkiralištima u Rijeci

  Trenutno stanje brojaca slobodnih parkirnih mjesta za svako parkiraliste.

  Rijeka plus d.o.o. , srpnja 13, 2017, 07:48 (UTC)
  HTML CSV JSON
 • Mjesni odbori Grada Rijeke

  Registar mjesnih odbora Grada Rijeke i kontakt podaci

  Grad Rijeka , studenoga 9, 2018, 13:51 (UTC)
  XLS CSV
 • Rezultati izbora u Vijeća mjesnih odbora u Rijeci

  Rezultati izbora za Vijeća mjesnih odbora u Rijeci

  Grad Rijeka, Direkcija za mjesnu samoupravu , srpnja 6, 2016, 14:58 (UTC)
  XLS CSV
 • SUMBOOST2 podaci

  Projekt Sustainable Urban Mobility Boost Smart Toolbox Upgrade (SUMBooST2) sufinanciran je od strane EIT Urban Mobility, inicijative Europskog instituta za inovacije i...

  Ericsson NT i Fakultet prometnih znanosti Zagreb , siječnja 5, 2022, 12:22 (UTC)
  CSV
 • Plan nabave Grada Rijeke za 2021. godinu

  Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja. Planiranje se...

  Odjel GU za javnu nabavu , veljače 3, 2021, 09:15 (UTC)
  XLS CSV PDF
 • Izvješće o poslovanju KD Autotrolej za 2020.god.

  Izvješće o poslovanju KD Autotrolej d.o.o. za 2020. godinu podneseno Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje

  Autotrolej d.o.o. , studenoga 11, 2021, 14:09 (UTC)
  PDF CSV
 • Autotrolej d.o.o. , ožujka 21, 2019, 13:45 (UTC)
  XLS PDF
 • Izvješće o poslovanju KD Čistoća za 2020. godinu.

  Izvješće o poslovanju KD Čistoća d.o.o. za 2020.

  KD Čistoća d.o.o. , studenoga 5, 2021, 14:07 (UTC)
  PDF CSV
 • Izvješće o poslovanju KD Kozala za 2020.god

  Izvješće podneseno Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje

  KD Kozala , studenoga 11, 2021, 13:05 (UTC)
  PDF CSV
Također možete pristupiti registru koristeći API (vidi Dokumenаtаcijа API-jа).