Pronađeno 180 skupova podataka

Filtriraj rezultate
 • Socijalni program Grada Rijeke - ostvarena prava

  Grad Rijeka od 1993. godine je uza svoje građane kojima zbog dugotrajne bolesti, invaliditeta, nezaposlenosti i sličnih okolnosti prijeti siromaštvo i/ili socijalna...

  Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb , ožujka 5, 2018, 09:56 (UTC)
  XLS CSV PDF
 • 2023 Cjenik građevinskog zemljišta

  Cjenik stupa na snagu danom donošenja, a objavljena je u „Službenim novinama Grada Rijeke”. KLASA: 024-02/23-01/12-31 URBROJ: 2170-1-15-00-23-1 Rijeka, 17. siječnja 2023....

  OGU za urbanizam Grada Rijeke , veljače 22, 2023, 09:43 (UTC)
  HTML
 • 2022 - Izvješće o radu Direkcije za prometno redarstvo

  Grad Rijeka je osnovao prometno redarstvo sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,...

  Prometno redarstvo Grada Rijeke , veljače 22, 2023, 08:15 (UTC)
  PDF XLS
 • Provedeni javni natječaji za davanje u zakup poslovnih prostora kojima upravl...

  Informacija Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom o provedenim javnim natječajima za davanje u zakup poslovnih prostora kojima upravlja Grad Rijeka

  Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene , veljače 22, 2023, 08:37 (UTC)
  PDF
 • 2022 - Izvješće o radu Direkcije za komunalno redarstvo

  Komunalni redari obavljaju nadzor nad 12 zakona i 11 podzakonskih akata (od čega 10 odluka i 1 pravilnik), dakle, postupaju po ukupno 23 propisa....

  Komunalno redarstvo Grada Rijeke , veljače 22, 2023, 07:57 (UTC)
  PDF XLS
 • Informatička edukacija za ciljane skupine građana 2005-2022

  Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost od 2005. godine organizira tečajeve informatičkog obrazovanja za ciljane skupine građana i to Osnovni informatički tečaj, Napredni...

  Zavod za informatičku djelatnost , prosinca 5, 2017, 08:32 (UTC)
  XLS CSV
 • Plan nabave Grada Rijeke za 2022.godinu

  Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja. Planiranje se...

  OGU za financije , travnja 7, 2022, 09:12 (UTC)
  XLS
 • Izvješća o provođenju Zakona o pravu na pristup informacijama

  Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju tijelo javne vlasti posjeduje, njome raspolaže...

  Ured grada , veljače 12, 2018, 13:34 (UTC)
  CSV PDF
 • Program održavanja komunalne infrastrukture

  Program održavanja komunalne infrastrukture

  OGU za komunalni sustav , rujna 15, 2021, 13:51 (UTC)
  XLS CSV PDF
 • Komunalni prioriteti mjesnih odbora - planovi

  Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora, za koje će se u 2017. godini osigurati 11.452.000 kuna....

  Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti , prosinca 30, 2016, 09:43 (UTC)
  XLS CSV PDF
 • Akcijski plan za mlade

  Akcijski plan predstavlja provedbeni dokument koji služi za operacionalizaciju i provedbu ciljeva i mjera sadržanih u strateškom dokumentu Program za mlade za razdoblje 2018. –...

  Grad Rijeka - Odjel za školstvo , rujna 4, 2019, 13:48 (UTC)
  XLS PDF
 • Program građenja komunalne infrastrukture

  Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Rijeke – građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi...

  OGU za komunalni sustav , rujna 15, 2021, 13:37 (UTC)
  PDF XLS
 • Grad Rijeka, OGU za imovinu , siječnja 9, 2023, 09:41 (UTC)
  XLS
 • Programi javnih potreba u kulturi u Rijeci

  Javnim potrebama u kulturi podupiratu se zaštita i očuvanje kulturnih dobara, muzejska, knjižnična, kazališne, glazbena i glazbeno-scenska, dramska umjetnost, ples i pokret,...

  Grad Rijeka, Odjel za kulturu Grada Rijeke , siječnja 9, 2017, 07:47 (UTC)
  PDF XLS
 • Programi javnih potreba u tehničkoj kulturi u Rijeci

  Detaljnim planom raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Detaljni plan raspodjele)...

  Grad Rijeka, Odjel za sport i tehničku kulturu , siječnja 10, 2017, 12:00 (UTC)
  XLS
 • Programi javnih potreba u sportu u Rijeci

  Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke

  Riječki sportski savez , lipnja 14, 2018, 08:14 (UTC)
  XLS PDF CSV
 • Raspodjela sredstava spomeničke rente

  Sredstvima spomeničke rente planiraju se sljedeće vrste programa i ulaganja: I.Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u ustanovama kulture u vlasništvu II.Programi zaštite...

  Grad Rijeka- Odjel za kulturu , siječnja 9, 2017, 11:32 (UTC)
  XLS CSV PDF
 • Stanovništvo grada Rijeke prema MO i površina MO - Popis 2021, usporedba

  Popis stanovništva 2021 - stanovnici grada Rijeke po MO i površina MO te usporedba s 2001, 2011

  Grad Rijeka, Direkcija za mjesnu samoupravu , srpnja 6, 2016, 14:50 (UTC)
  XLS CSV
 • Riječki program lokalnog partnerstva - statistika po MO

  Program koji omogućava da se neposrednim sudjelovanjem građana, udruga i mjesnih odbora u suradnji s Gradom Rijekom brže i ekonomičnije riješi dio potreba stanovnika uređenjem...

  Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu , studenoga 10, 2017, 10:15 (UTC)
  XLS CSV
 • Količina vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda

  Količina vodoopskrbe i odvodnje (skupljanja i pročišćavanja) otpadnih voda po jedinicama lokalne samouprave i kategorijama (vrstama prostora)

  KD VIK , kolovoza 27, 2020, 10:59 (UTC)
  CSV XLS
Također možete pristupiti registru koristeći API (vidi Dokumenаtаcijа API-jа).