Pronađen 21 skup podataka

 • PDF

 • XLS

 • Creative Commons Attribution

Filtriraj rezultate
 • Plan nabave Grada Rijeke za 2023. godinu

  Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja. Planiranje se...

  Grad Rijeka, OGU za javnu nabavu , siječnja 4, 2023, 07:25 (UTC)
  PDF XLS XLSX
 • Socijalni program Grada Rijeke - ostvarena prava

  Grad Rijeka od 1993. godine je uza svoje građane kojima zbog dugotrajne bolesti, invaliditeta, nezaposlenosti i sličnih okolnosti prijeti siromaštvo i/ili socijalna...

  Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb , ožujka 5, 2018, 09:56 (UTC)
  XLS CSV PDF
 • 2022 - Izvješće o radu Direkcije za prometno redarstvo

  Grad Rijeka je osnovao prometno redarstvo sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,...

  Prometno redarstvo Grada Rijeke , veljače 22, 2023, 08:15 (UTC)
  PDF XLS
 • 2022 - Izvješće o radu Direkcije za komunalno redarstvo

  Komunalni redari obavljaju nadzor nad 12 zakona i 11 podzakonskih akata (od čega 10 odluka i 1 pravilnik), dakle, postupaju po ukupno 23 propisa....

  Komunalno redarstvo Grada Rijeke , veljače 22, 2023, 07:57 (UTC)
  PDF XLS
 • Program održavanja komunalne infrastrukture

  Program održavanja komunalne infrastrukture

  OGU za komunalni sustav , rujna 15, 2021, 13:51 (UTC)
  XLS CSV PDF
 • Komunalni prioriteti mjesnih odbora - planovi

  Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora, za koje će se u 2017. godini osigurati 11.452.000 kuna....

  Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti , prosinca 30, 2016, 09:43 (UTC)
  XLS CSV PDF
 • Akcijski plan za mlade

  Akcijski plan predstavlja provedbeni dokument koji služi za operacionalizaciju i provedbu ciljeva i mjera sadržanih u strateškom dokumentu Program za mlade za razdoblje 2018. –...

  Grad Rijeka - Odjel za školstvo , rujna 4, 2019, 13:48 (UTC)
  XLS PDF
 • Program građenja komunalne infrastrukture

  Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Rijeke – građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi...

  OGU za komunalni sustav , rujna 15, 2021, 13:37 (UTC)
  PDF XLS
 • Programi javnih potreba u kulturi u Rijeci

  Javnim potrebama u kulturi podupiratu se zaštita i očuvanje kulturnih dobara, muzejska, knjižnična, kazališne, glazbena i glazbeno-scenska, dramska umjetnost, ples i pokret,...

  Grad Rijeka, Odjel za kulturu Grada Rijeke , siječnja 9, 2017, 07:47 (UTC)
  PDF XLS
 • Programi javnih potreba u sportu u Rijeci

  Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke

  Riječki sportski savez , lipnja 14, 2018, 08:14 (UTC)
  XLS PDF CSV
 • Raspodjela sredstava spomeničke rente

  Sredstvima spomeničke rente planiraju se sljedeće vrste programa i ulaganja: I.Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u ustanovama kulture u vlasništvu II.Programi zaštite...

  Grad Rijeka- Odjel za kulturu , siječnja 9, 2017, 11:32 (UTC)
  XLS CSV PDF
 • Plan nabave Grada Rijeke za 2021. godinu

  Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja. Planiranje se...

  Odjel GU za javnu nabavu , veljače 3, 2021, 09:15 (UTC)
  XLS CSV PDF
 • Autotrolej d.o.o. , ožujka 21, 2019, 13:45 (UTC)
  XLS PDF
 • Izvješće o poslovanju KD Kozala d.o.o. za 2019. godinu.

  Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18,...

  KD Kozala , rujna 29, 2021, 11:31 (UTC)
  PDF XLS
 • Izvješće HGSS - Stanice Rijeka u 2020. godini

  Izvješće o izvršenju programa i projekata te utrošku sredstava za financiranje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Rijeka u 2020. godini [PDF, 584...

  Odjel za gradsku samoupravu i upravu , rujna 20, 2021, 14:02 (UTC)
  PDF XLS
 • Gospodarenje otpadom na području grada Rijeke za 2020.

  IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE ZA 2020. GODINU

  info@cistoca-ri.hr , rujna 20, 2021, 12:35 (UTC)
  PDF XLS
 • Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma > 20.000 kn do 31.12.2017.

  Prema članku 28., stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 120/16) Grad Rijeka objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma zaključno s 31.12.2017....

  Odjel Gradske uprave za javnu nabavu , lipnja 9, 2020, 07:34 (UTC)
  XLS PDF
 • Godišnje izvješće o vodoopskrbi i odvodnji

  Prihod od prodaje vodnih usluga putem vodnih građevina, Količina pražnjenja septičkih jama po JLS, Broj korisnika vodoopskrbe i odvodnje po JLS, Količina vodoopskrbe i odvodnje...

  KD VIK , kolovoza 20, 2018, 12:24 (UTC)
  XLS PDF
 • Programi javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke

  Detaljan plan raspodjele sredstava za program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke

  Grad Rijeka, Odjel za sport i tehničku kulturu , ožujka 21, 2017, 12:14 (UTC)
  XLS PDF CSV
 • Programsko izvješće GKL za sezonu 2016./2017.

  U kazališnoj sezoni 2016./2017. GKL bilježi porast postavljenih premijernih naslova u odnosu na prethodne sezone, te su tako realizirane 3 premijere i 1 obnova u tijeku same...

  Gradsko kazalište lutaka , ožujka 6, 2018, 12:24 (UTC)
  XLS PDF
Također možete pristupiti registru koristeći API (vidi Dokumenаtаcijа API-jа).