Pronađeno 7 skupova podataka

 • Grad Rijeka

Filtriraj rezultate
 • Plan nabave Grada Rijeke za 2023. godinu

  Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja. Planiranje se...

  Grad Rijeka, OGU za javnu nabavu , siječnja 4, 2023, 07:25 (UTC)
  PDF XLS XLSX
 • Udruge za mlade s područja PGŽ

  Grad Rijeka, konkretno Odjel za odgoj i školstvo već dugi niz godina teži aktivnoj, jasnoj i dugoročnoj suradnji s Organizacijama civilnog društva posvećenima radu s mladima ili...

  Odjel za školstvo , rujna 17, 2021, 09:06 (UTC)
  XLS
 • 2023 Cjenik građevinskog zemljišta

  Cjenik stupa na snagu danom donošenja, a objavljena je u „Službenim novinama Grada Rijeke”. KLASA: 024-02/23-01/12-31 URBROJ: 2170-1-15-00-23-1 Rijeka, 17. siječnja 2023....

  OGU za urbanizam Grada Rijeke , veljače 22, 2023, 09:43 (UTC)
  HTML
 • 2022 - Izvješće o radu Direkcije za komunalno redarstvo

  Komunalni redari obavljaju nadzor nad 12 zakona i 11 podzakonskih akata (od čega 10 odluka i 1 pravilnik), dakle, postupaju po ukupno 23 propisa....

  Komunalno redarstvo Grada Rijeke , veljače 22, 2023, 07:57 (UTC)
  PDF XLS
 • Programi javnih potreba u kulturi u Rijeci

  Javnim potrebama u kulturi podupiratu se zaštita i očuvanje kulturnih dobara, muzejska, knjižnična, kazališne, glazbena i glazbeno-scenska, dramska umjetnost, ples i pokret,...

  Grad Rijeka, Odjel za kulturu Grada Rijeke , siječnja 9, 2017, 07:47 (UTC)
  PDF XLS
 • Članstvo Grada Rijeke u međunarodnim udruženjima

  Članstvo u međunarodnim udruženjima omogućava Gradu Rijeci da stjecanjem i razmjenom iskustava kvalitetnije pristupa vlastitim razvojnim projektima i omogući njihovu međunarodnu...

  Grad Rijeka, Ured Grada , ožujka 3, 2016, 12:34 (UTC)
  CSV
 • Grad Rijeka, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene , prosinca 27, 2016, 09:23 (UTC)
  CSV PDF
Također možete pristupiti registru koristeći API (vidi Dokumenаtаcijа API-jа).