Financiranje udruga u 2016.godini skraćeno

Grad Rijeka godinama kontinuirano potiče razvoj civilnoga društva odnosno suradnju s nevladinim udrugama te drugim oblicima slobodnog udruživanja građana. https://www.rijeka.hr/teme-za-gradane/aktivno-gradanstvo/civilno-drustvo-volontiranje/razvoj-civilnog-drustva/

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Autor Ured grada
Održаvа Služba za eUpravu
Zadnja izmjena Studeni 2, 2017, 11:32 (UTC)
Kreirаno Studeni 2, 2017, 11:21 (UTC)
Adresa Char
Davatelj_potpore Char
Isplaceni_iznos_kn Num
Naziv_natjecaja Char
Naziv_projekta_ili_programa Char
Odobreni_iznos_kn Num
Oib Num
Opis Char
Organizacija_civilnog_drustva Char
Ovlastena_osoba Char
RNO_broj Char
Rbr Num
Regbroj_registar_udruga_RH Char
eMail Char
voditelj_projekta Char