Porijeklo naziva ulica grada Rijeke

Porijeklo naziva ulica grada Rijeke predstavlja elektronički popis ulica u tabličnom obliku s prikazom informacija o povijesnom porijeklu njihovih naziva te pozicija na planu grada prema lokacijama gradskih područja Mjesnih odbora

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Izvor https://e-usluge3.rijeka.hr/apex/f?p=120
Autor Odjel za gradsku samoupravu i upravu
Održаvа Direkcija za mjesnu samoupravu
Zadnja izmjena Prosinac 5, 2016, 12:00 (UTC)
Kreirаno Srpanj 4, 2016, 06:51 (UTC)