Proračun Grada Rijeke za 2017. godinu

Proračun za 2017.godinu na 4. razini konta. 22. prosinca 2016. Gradsko vijeće usvojilo je Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu koji iznosi 948,2 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 2,6% u odnosu na proračun za 2016. godinu. Proračun u Excelu sadrži 5 sheetova: Uvod, Opći dio, Posebni dio, Plan razv. programa i Članak 5 Vijećnici su također dali svoj sud o uvjetnom mišljenju Državnog ureda za reviziju o poslovanju Grada Rijeke u 2015. godini.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Autor Odjel za financije - Direkcija proračuna
Održаvа Služba za eUpravu
Zadnja izmjena Siječanj 23, 2017, 13:34 (UTC)
Kreirаno Siječanj 4, 2017, 10:48 (UTC)