Riječki program lokalnog partnerstva po MO 2005-2016

Riječki program lokalnog partnerstva po Mjesnim odborima od 2005 do 2016. Program koji omogućava da se neposrednim sudjelovanjem građana, udruga i mjesnih odbora u suradnji s Gradom Rijekom brže i ekonomičnije riješi dio potreba stanovnika uređenjem manjih javnih površina (dječja igrališta, drvoredi, neuređene zelene površine, manji divlji deponiji…) https://www.rijeka.hr/teme-za-gradane/aktivno-gradanstvo/participativno-budzetiranje-ukljucivanje-gradana-odlucivanje-proracunu/rijecki-program-lokalnog-partnerstva/

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Autor Grad Rijeka, Direkcija za mjesnu samoupravu
Održаvа Služba za eUpravu
Zadnja izmjena Siječanj 5, 2018, 13:20 (UTC)
Kreirаno Studeni 10, 2017, 10:15 (UTC)
MO Char
Naziv projekta Char
Nosioc projekta char
Odobrena sredstva Grada Num