Pronađeno 7 skupova podataka

 • Grad Rijeka

Filtriraj rezultate
 • Gradsko vijeće Grada Rijeke

  Gradsko vijeće Grada Rijeke - objedinjeni svi sazivi sa svim dostupnim informacijama. Stranačka zastupljenost u Gradskom vijeću, klubovi članova vijeća, vijećnici kojima mandat...

  Ured Grada , travnja 19, 2018, 07:57 (UTC)
  XLS CSV
 • Javne potrebe u školstvu

  Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program)...

  OGU za školstvo , rujna 16, 2021, 09:12 (UTC)
  XLS
 • Gradsko vijeće - financiranje političkih stranaka - 2021.god.

  O D L U K A o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za razdoblje...

  Gradsko vijeće Grada Rijeke , rujna 16, 2021, 08:53 (UTC)
  XLS
 • Izvješća o provođenju Zakona o pravu na pristup informacijama

  Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju tijelo javne vlasti posjeduje, njome raspolaže...

  Ured grada , veljače 12, 2018, 13:34 (UTC)
  CSV PDF
 • Komunalna i trgovačka društva Grada Rijeke

  Registar komunalnih i trgovačkih društava u Rijeci

  , studenoga 9, 2018, 13:30 (UTC)
  XLS CSV
 • Mjesni odbori Grada Rijeke

  Registar mjesnih odbora Grada Rijeke i kontakt podaci

  Grad Rijeka , studenoga 9, 2018, 13:51 (UTC)
  XLS CSV
 • Ustanove Grada Rijeke

  Ustanove Grada Rijeke

  Grad Rijeka , studenoga 9, 2018, 13:47 (UTC)
  XLS CSV