Skupovi podаtаkа

 • Grad Rijeka, Odjel za sport i tehničku kulturu , prosinca 3, 2015, 12:27 (UTC)
  CSV XLS
 • Registri javne i jednostavne nabave

  Podaci objavljeni zaključno sa 31.12.2017. godine, ažurirano na dan 30.09.2021. godine

  Odjel Gradske uprave za javnu nabavu , lipnja 5, 2020, 13:51 (UTC)
  XLS
 • Pozicije autobusa Autotroleja

  Podatak sadrži trenutnu poziciju autobusa sa zadnjim vremenom očitanja i geolokacije. PolazakId označava liniju prema aktualnom voznom redu. Autobus je jedinstvena oznaka...

  Autotrolej d.o.o. , prosinca 11, 2019, 14:18 (UTC)
  JSON CSV
 • Autotrolej d.o.o. , ožujka 21, 2019, 13:45 (UTC)
  XLS PDF
 • Vozni redovi autobusa Autotroleja - AKTUALNI

  Aktualni vozni redovi autobusa po danima (aktualni dan, radni dan, subota, nedjelja ili blagdan). https://www.autotrolej.hr/

  Autotrolej , studenoga 19, 2016, 20:01 (UTC)
  JSON CSV
 • Poslovni prostori Grada Rijeke - SLOBODNI

  Direktan uvid u popis slobodnih poslovnih prostora na upravljanju u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom. Popis je dnevno ažuran.

  Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom , siječnja 15, 2017, 22:37 (UTC)
  CSV JSON
 • Poslovni prostori Grada Rijeke - U ZAKUPU

  Direktan uvid u Popis zakupljenih poslovnih prostora na upravljanju u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom. Popis je dnevno ažuran.

  Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom , siječnja 15, 2017, 22:43 (UTC)
  JSON CSV
 • Autobusne stanice Autotroleja

  Popis svih autobusnih stanica s geolokacijom na kojima prometuju autobusi Autotroleja. https://www.autotrolej.hr/

  Autotrolej , lipnja 10, 2016, 08:55 (UTC)
  JSON CSV WMS
 • Autobusne linije Autotroleja

  Javni prijevoz u Rijeci.Popis autobusnih linija na kojima prometuju autobusi Autotroleja. https://www.autotrolej.hr/

  Autotrolej d.o.o. , lipnja 10, 2016, 10:33 (UTC)
  JSON CSV WMS
 • Programi javnih potreba u tehničkoj kulturi u Rijeci

  Detaljnim planom raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Detaljni plan raspodjele)...

  Grad Rijeka, Odjel za sport i tehničku kulturu , siječnja 10, 2017, 12:00 (UTC)
  XLS
 • Intenzitet gradskog prometa

  U okviru SUMBooST projekta Grad Rijeka je s Fakultetom prometnih znanosti i Ericsson Nikola Tesla pokrenuo projekt poboljšanja gradskog prometa. Cilj je identificirati...

  Fakultet prometnih znanosti , prosinca 31, 2020, 08:37 (UTC)
  XLS CSV SHP shx dBase cpg qpj prj
 • Lokacije posuda za prikupljanje otpada u Rijeci

  Na području gradova Rijeke, Kraljevice, Kastva i Bakra, te općina Viškovo, Čavle, Jelenja, Klane i Kostrene postavljene su posude za odvojeno prikupljanje papira, stakla i...

  Čistoća Rijeka , studenoga 7, 2016, 14:50 (UTC)
  CSV HTML
 • Slobodna parkirna mjesta na parkiralištima u Rijeci

  Trenutno stanje brojaca slobodnih parkirnih mjesta za svako parkiraliste.Sadržaj prikazuje jedno parkiralište po redu, sa sljedećim detaljima:...

  Poslovni sustavi d.o.o. , srpnja 13, 2017, 07:48 (UTC)
  CSV HTML
 • Plan nabave Grada Rijeke za 2020. godinu

  Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja. Planiranje se...

  Odjel GU za javnu nabavu , siječnja 14, 2020, 14:48 (UTC)
  XLS CSV
 • Proračunski korisnici Proračuna Grada Rijeke

  Preuzeto s Ministarstva financija http://www.mfin.hr/hr/registar . U skladu sa člankom 3. toč. 54. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), Registar...

  Ministarstvo financija , studenoga 18, 2015, 08:11 (UTC)
  XLS
 • Programi javnih potreba u kulturi u Rijeci

  Gradsko vijeće Grada Rijeke je 22. prosinca 2016. usvojilo Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu prema kojem će se u 2017. g. iz proračuna Grada Rijeke izdvojiti...

  Grad Rijeka, Odjel za kulturu Grada Rijeke , siječnja 9, 2017, 07:47 (UTC)
  XLS PDF
 • Proračun Grada Rijeke na 4. razini konta

  Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi planirani izdaci i rashodi Grada Rijeke....

  Grad Rijeka - Odjel za financije , siječnja 10, 2018, 10:48 (UTC)
  XLS
 • Količina vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda

  Količina vodoopskrbe i odvodnje (skupljanja i pročišćavanja) otpadnih voda po jedinicama lokalne samouprave i kategorijama (vrstama prostora)

  KD VIK , kolovoza 27, 2020, 10:59 (UTC)
  CSV XLS
 • Projekti i programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi

  Grad Rijeka već dugi niz godina (su)financira programe i projekte partnerskih organizacija (ustanova i udruga) u području socijalne i zdravstvene zaštite. Cilj je uspostava...

  Grad Rijeka, Odjel za zdravstvo i soc.skrb , ožujka 3, 2016, 11:39 (UTC)
  CSV XLS
 • Dobitnici nagrada Grada Rijeke 1955 - 2018

  Nagrade Grada Rijeke https://www.rijeka.hr/gradska-uprava/nagrade-grada-rijeke/dobitnici-nagrada-grada-rijeke/ Radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od...

  Ured Grada Rijeke , prosinca 4, 2015, 15:31 (UTC)
  XLS CSV
 • Komunalni prioriteti mjesnih odbora - planovi

  Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora, za koje će se u 2017. godini osigurati 11.452.000 kuna....

  Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti , prosinca 30, 2016, 09:43 (UTC)
  XLS CSV PDF
 • Programi javnih potreba u sportu u Rijeci

  Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke

  Riječki sportski savez , lipnja 14, 2018, 08:14 (UTC)
  PDF XLS CSV
 • Plan nabave Grada Rijeke za 2019.godinu

  Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja. Planiranje se...

  Odjel GU za javnu nabavu , svibnja 6, 2019, 08:32 (UTC)
  XLS
 • Plan nabave Grada Rijeke za 2018. godinu

  Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja. Planiranje se...

  Odjel gradske uprave za javnu nabavu , siječnja 23, 2018, 14:30 (UTC)
  XLS
 • Pomoćnici u nastavi

  Učenicima s teškoćama integriranim u redovna razredna odjeljenja u osnovnim školama na raspolaganju su pomoćnici u nastavi. U skladu sa svojim proračunskim mogućnostima i idejom...

  Odjel za školstvo , lipnja 28, 2017, 08:50 (UTC)
  XLS
 • Socijalni program Grada Rijeke - ostvarena prava

  Grad Rijeka od 1993. godine je uza svoje građane kojima zbog dugotrajne bolesti, invaliditeta, nezaposlenosti i sličnih okolnosti prijeti siromaštvo i/ili socijalna...

  Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb , ožujka 5, 2018, 09:56 (UTC)
  XLS CSV
 • Gradsko vijeće Grada Rijeke

  Gradsko vijeće Grada Rijeke - objedinjeni svi sazivi sa svim dostupnim informacijama. Stranačka zastupljenost u Gradskom vijeću, klubovi članova vijeća, vijećnici kojima mandat...

  Ured Grada , travnja 19, 2018, 07:57 (UTC)
  XLS CSV
 • Mjesni odbori - godišnja izvješća o aktivnostima

  Mjesni odbor je oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihovog svakodnevnog i neposrednog interesa za život i rad.Na području Grada Rijeke osnovana...

  Odjel za samoupravu i upravu , ožujka 28, 2018, 11:05 (UTC)
  XLS CSV
 • Komunalni prioriteti mjesnih odbora - realizacija plana

  Realizacija Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora. Sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području...

  Odjel za komunalni sustav , lipnja 18, 2018, 13:09 (UTC)
  XLS CSV
 • Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma > 20.000 kn do 31.12.2017.

  Prema članku 28., stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 120/16) Grad Rijeka objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma zaključno s 31.12.2017....

  Odjel Gradske uprave za javnu nabavu , lipnja 9, 2020, 07:34 (UTC)
  XLS PDF
 • Broj vozila u Primorsko-goranskoj županiji i gradu Rijeci

  Krajem 2017. godine na području grada Rijeke bilo je registrirano oko 62.300 vozila, tj. 1 vozilo na 1,96 stanovnika, ali gotovo 10% manje negoli na početku promatranog...

  , rujna 29, 2020, 08:18 (UTC)
  XLS CSV
 • Stupanj motorizacije Primorsko-goranske županije i grada Rijeke

  Prema dosegnutom stupnju motorizacije, 2017. godine Primorsko-goranska županija s 556 te Grad Rijeka s 507 vozila/1000 stanovnika treći su u slijedu iza Istarske županije sa 666...

  , rujna 29, 2020, 08:41 (UTC)
  XLS CSV
 • Dječji dom Tić - Statistički prikaz korisnika

  Statistički prikaz korisnika savjetovališta i poludnevnog boravka - djece i roditelja/skrbnika

  Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb , rujna 8, 2020, 13:41 (UTC)
  XLS
 • Informatička edukacija za ciljane skupine građana 2009-2019

  Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost od 2005. godine organizira tečajeve informatičkog obrazovanja za ciljane skupine građana i to Osnovni informatički tečaj, Napredni...

  Zavod za informatičku djelatnost , prosinca 5, 2017, 08:32 (UTC)
  XLS CSV
 • DaNTE - Predavanja na Danu novih tehnologija 2007-2017

  Svake godine u riječkoj gradskoj vijećnici održava se DaNTe, Dan novih tehnologija, posvećen recentnim i budućim globalnim tehnološkim trendovima i njihovom odrazu u hrvatskoj...

  Zavod za informatičku djelatnost , studenoga 13, 2017, 10:05 (UTC)
  XLS
 • Izvješća o provođenju Zakona o pravu na pristup informacijama

  Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju tijelo javne vlasti posjeduje, njome raspolaže...

  Ured grada , veljače 12, 2018, 13:34 (UTC)
  CSV PDF
 • Udruge tehničke kulture sa sjedištem na području grada Rijeke

  Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu sufinancira i prati rad udruga tehničke kulture grada Rijeke kao i Zajednicu tehničke kulture Rijeka koja objedinjava i...

  Grad Rijeka, Odjel za sport i tehničku kulturu , studenoga 24, 2015, 07:36 (UTC)
  CSV XLS
 • Subvencije poduzetnicima Grada Rijeke - Lista korisnika

  Grad Rijeka jednom godišnje raspisuje Javni poziv za realizaciju mjera iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, putem kojeg se riječkim...

  Odjel za poduzetništvo , veljače 5, 2019, 09:40 (UTC)
  XLS CSV
 • Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu

  Ovim Planom utvrđuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na...

  Grad Rijeka , svibnja 14, 2019, 07:33 (UTC)
  XLS CSV
 • Raspodjela sredstava spomeničke rente

  Sredstvima spomeničke rente planiraju se sljedeće vrste programa i ulaganja: I.Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u ustanovama kulture u vlasništvu II.Programi zaštite...

  Grad Rijeka- Odjel za kulturu , siječnja 9, 2017, 11:32 (UTC)
  XLS CSV PDF
 • Tarifne stavke plina - Energo

  Iznos tarifnih stavki za distribuciju plina prema Odluci društva ENERGO. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01. travnja do 31....

  ENERGO , prosinca 15, 2016, 11:17 (UTC)
  XLS CSV
 • Komunalni prioriteti mjesnih odbora - realizacija prijelaznih radova

  Osim zahvata utvrđenih Planom za tekuću godinu, u istu godinu prenijet je i dio radova koji je bio planiran za proteklu godinu, a koji se iz objektivnih razloga nisu mogli...

  Grad Rijeka - Direkcija za mjesnu samoupravu , ožujka 23, 2021, 13:47 (UTC)
  XLS CSV
 • Pregled ugovora o javnoj nabavi ispod zakonskog praga < 20.000 kn

  Pregled ugovora o javnoj nabavi ispod zakonskog praga

  Odjel gradske uprave za financije , rujna 24, 2018, 08:41 (UTC)
  XLS
 • Nestandardne usluge - cjenici

  OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (ODS) ENERGO d.o.o.: cjenici doneseni 15. prosinca 2016. , u primjeni od 01. siječnja 2017. godine. 1) Cjenik nestandardnih usluga operatora...

  Energo , veljače 11, 2021, 09:47 (UTC)
  XLS CSV
 • Urbanističko-arhitektonski natječaji

  U promatranom razdoblju provedeno je čak 9 urbanističko-arhitektonskih odnosno arhitektonskih natječaja, od kojih je Programom mjera bio predviđen raspis njih pet, a provedena...

  Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem , rujna 15, 2020, 11:22 (UTC)
  XLS
 • Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem , rujna 15, 2020, 08:35 (UTC)
  XLS
 • Kvaliteta zraka

  Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2014.-2017. godine i...

  Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem , kolovoza 31, 2020, 07:56 (UTC)
  XLS
 • Izvješće o radu Dječjeg doma Tić

  godišnji izvještaj o poslovanju

  Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb , rujna 8, 2020, 10:21 (UTC)
  XLS
 • Godišnje izvješće o vodoopskrbi i odvodnji

  Prihod od prodaje vodnih usluga putem vodnih građevina, Količina pražnjenja septičkih jama po JLS, Broj korisnika vodoopskrbe i odvodnje po JLS, Količina vodoopskrbe i odvodnje...

  KD VIK , kolovoza 20, 2018, 12:24 (UTC)
  XLS PDF
 • Zatvoreni toplinski sustav – Samostalni toplinski sustav - cijena

  Cijena za isporučenu toplinsku energiju za krajnje kupce toplinske energije u zatvorenim toplinskim sustavima (ZTS) i samostalnim toplinskim sustavima (STS) odnose se na sve...

  Energo d.o.o. , prosinca 16, 2019, 13:33 (UTC)
  XLS