Što su otvoreni podaci?

Otvoreni podaci su podaci objavljeni u obliku koji je računalno čitljiv i otvoren. Pod tim podrazumijevamo da ga stroj, odnosno računalo može samostalno pročitati i intepretirati neovisno o korištenoj platformi.

Otvoreni podaci su podaci koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist.

Otvoreni podaci u pravilu ne sadrže osobne podatke, ili drugim riječima, ukoliko su podaci zaštićeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka, iste se ne smatra otvorenim podacima jer njihova objava nije dozvoljena.

Tijela javne vlasti u Hrvatskoj, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/2013. te 85/2015.) objavljuju registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa.

Publikacije: https://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/prirucnici/

Zakonodavni okvir: http://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir/

Otvorena dozvola: http://www.pristupinfo.hr/otvorena-dozvola/

Predložite objavu podataka: http://gov.rijeka.hr/zahtjevi-i-obrasci/informaticka-djelatnost/prijedlog-za-objavu-podataka-na-portalu-otvorenih-podataka/553