Akcijski plan za mlade

Akcijski plan predstavlja provedbeni dokument koji služi za operacionalizaciju i provedbu ciljeva i mjera sadržanih u strateškom dokumentu Program za mlade za razdoblje 2018. – 2022. godine (“Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17), za svaku godinu provedbe. Više: http://sn.rijeka.hr/2018/03/akcijski-plan-grada-rijeke-za-mlade-za-2018-godinu/ http://sn.rijeka.hr/2018/12/akcijski-plan-grada-rijeke-za-mlade-za-2019-godinu/

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Autor Grad Rijeka - Odjel za školstvo
Održаvа Služba za eUpravu
Zadnja izmjena Rujan 4, 2019, 13:52 (UTC)
Kreirаno Rujan 4, 2019, 13:48 (UTC)