Gradsko vijeće Grada Rijeke

Gradsko vijeće Grada Rijeke - objedinjeni svi sazivi sa svim dostupnim informacijama. Stranačka zastupljenost u Gradskom vijeću, klubovi članova vijeća, vijećnici kojima mandat miruje ili je prestao, statistički podaci o Vijeću. https://www.rijeka.hr/gradska-uprava/gradsko-vijece/

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Autor Ured Grada
Održаvа Služba za eUpravu
Zadnja izmjena Kolovoz 20, 2018, 12:00 (UTC)
Kreirаno Travanj 19, 2018, 07:57 (UTC)