Komunalni prioriteti mjesnih odbora - realizacija prijelaznih radova

Osim zahvata utvrđenih Planom za tekuću godinu, u istu godinu prenijet je i dio radova koji je bio planiran za proteklu godinu, a koji se iz objektivnih razloga nisu mogli realizirati do kraja prethodne godine već su preneseni u sljedeću proračunsku godinu (prijelazni radovi).

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Autor Grad Rijeka - Direkcija za mjesnu samoupravu
Održаvа Služba za eUpravu
Zadnja izmjena Ožujak 24, 2021, 12:31 (UTC)
Kreirаno Ožujak 23, 2021, 13:47 (UTC)