Poslovni sustavi d.o.o.

Potporne funkcije gradskih društava KD Autotrolej d.o.o. i Rijeka Promet d.d. izdvojene su u novo trgovačko društvo, Poslovni sustavi, koje se primarno bavi strateškim razvojem i poslovnom podrškom.