Poslovni sustavi d.o.o.

Potporne funkcije gradskih društava KD Autotrolej d.o.o., Rijeka Promet d.d., Energo d.o.o., KD Čistoća d.o.o i RIJEKA plus d.o.o. izdvojene su u novo trgovačko društvo, Poslovni sustavi, koje se primarno bavi strateškim razvojem i poslovnom podrškom.