Pronađeno 114 skupova podataka

Filtriraj rezultate
 • Djećji vrtići u Rijeci

  Popis djećjih vrtića u gradu Rijeci - javnih i privatnih. Podaci sadže koordinate lokacije, link na Google mape te osnovne podatke, telefonski broj i web stranicu.

  Odjel za školstvo , listopada 26, 2021, 08:43 (UTC)
  CSV
 • Grad Rijeka, Odjel za sport i tehničku kulturu , prosinca 3, 2015, 12:27 (UTC)
  CSV XLS
 • Registri javne i jednostavne nabave

  Podaci objavljeni zaključno sa 31.12.2017. godine, ažurirano na dan 30.09.2021. godine

  Odjel Gradske uprave za javnu nabavu , lipnja 5, 2020, 13:51 (UTC)
  XLS
 • Poslovni prostori Grada Rijeke - SLOBODNI

  Direktan uvid u popis slobodnih poslovnih prostora na upravljanju u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom. Popis je dnevno ažuran.

  Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom , siječnja 15, 2017, 22:37 (UTC)
  CSV JSON
 • Poslovni prostori Grada Rijeke - U ZAKUPU

  Direktan uvid u Popis zakupljenih poslovnih prostora na upravljanju u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom. Popis je dnevno ažuran.

  Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom , siječnja 15, 2017, 22:43 (UTC)
  JSON CSV
 • Izvješće HGSS - Stanice Rijeka u 2020. godini

  Izvješće o izvršenju programa i projekata te utrošku sredstava za financiranje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Rijeka u 2020. godini [PDF, 584...

  Odjel za gradsku samoupravu i upravu , rujna 20, 2021, 14:02 (UTC)
  PDF XLS
 • Udruge za mlade s područja PGŽ

  Grad Rijeka, konkretno Odjel za odgoj i školstvo već dugi niz godina teži aktivnoj, jasnoj i dugoročnoj suradnji s Organizacijama civilnog društva posvećenima radu s mladima ili...

  Odjel za školstvo , rujna 17, 2021, 09:06 (UTC)
  XLS
 • Programi javnih potreba u tehničkoj kulturi u Rijeci

  Detaljnim planom raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Detaljni plan raspodjele)...

  Grad Rijeka, Odjel za sport i tehničku kulturu , siječnja 10, 2017, 12:00 (UTC)
  XLS
 • Zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke

  Zakupnina za poslovni prostor određuje se prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi, korisnoj površini poslovnog prostora i djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja....

  OGU za imovinu , rujna 16, 2021, 10:27 (UTC)
  XLS
 • Javne potrebe u školstvu

  Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program)...

  OGU za školstvo , rujna 16, 2021, 09:12 (UTC)
  XLS
 • Gradsko vijeće - financiranje političkih stranaka - 2021.god.

  O D L U K A o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za razdoblje...

  Gradsko vijeće Grada Rijeke , rujna 16, 2021, 08:53 (UTC)
  XLS
 • 2020. - Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. g

  Opis izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture i utrošenih sredstava.

  OGU za komunalni sustav , rujna 15, 2021, 13:51 (UTC)
  PDF XLS
 • 2020 - Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

  Prikaz financijskih pokazatelja realizacije Programa te opis izvedenih radova po zahvatima kao i po nadležnosti Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Odjela gradske uprave...

  OGU za komunalni sustav , rujna 15, 2021, 13:37 (UTC)
  PDF XLS
 • Intenzitet gradskog prometa

  U okviru SUMBooST projekta Grad Rijeka je s Fakultetom prometnih znanosti i Ericsson Nikola Tesla pokrenuo projekt poboljšanja gradskog prometa. Cilj je identificirati...

  Fakultet prometnih znanosti , prosinca 31, 2020, 08:37 (UTC)
  XLS CSV SHP shx dBase cpg qpj prj
 • Plan nabave Grada Rijeke za 2020. godinu

  Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja. Planiranje se...

  Odjel GU za javnu nabavu , siječnja 14, 2020, 14:48 (UTC)
  XLS CSV
 • Proračunski korisnici Proračuna Grada Rijeke

  Preuzeto s Ministarstva financija http://www.mfin.hr/hr/registar . U skladu sa člankom 3. toč. 54. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), Registar...

  Ministarstvo financija , studenoga 18, 2015, 08:11 (UTC)
  XLS
 • Programi javnih potreba u kulturi u Rijeci

  Gradsko vijeće Grada Rijeke je 22. prosinca 2016. usvojilo Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu prema kojem će se u 2017. g. iz proračuna Grada Rijeke izdvojiti...

  Grad Rijeka, Odjel za kulturu Grada Rijeke , siječnja 9, 2017, 07:47 (UTC)
  XLS PDF
 • Proračun Grada Rijeke na 4. razini konta

  Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi planirani izdaci i rashodi Grada Rijeke....

  Grad Rijeka - Odjel za financije , siječnja 10, 2018, 10:48 (UTC)
  XLS
 • Projekti i programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi

  Grad Rijeka već dugi niz godina (su)financira programe i projekte partnerskih organizacija (ustanova i udruga) u području socijalne i zdravstvene zaštite. Cilj je uspostava...

  Grad Rijeka, Odjel za zdravstvo i soc.skrb , ožujka 3, 2016, 11:39 (UTC)
  CSV XLS
 • Dobitnici nagrada Grada Rijeke 1955 - 2018

  Nagrade Grada Rijeke https://www.rijeka.hr/gradska-uprava/nagrade-grada-rijeke/dobitnici-nagrada-grada-rijeke/ Radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od...

  Ured Grada Rijeke , prosinca 4, 2015, 15:31 (UTC)
  XLS CSV