Pronađeno 170 skupova podataka

Filtriraj rezultate
 • Broj vozila u Primorsko-goranskoj županiji i gradu Rijeci

  Krajem 2017. godine na području grada Rijeke bilo je registrirano oko 62.300 vozila, tj. 1 vozilo na 1,96 stanovnika, ali gotovo 10% manje negoli na početku promatranog...

  , rujna 29, 2020, 08:18 (UTC)
  XLS CSV
 • Stupanj motorizacije Primorsko-goranske županije i grada Rijeke

  Prema dosegnutom stupnju motorizacije, 2017. godine Primorsko-goranska županija s 556 te Grad Rijeka s 507 vozila/1000 stanovnika treći su u slijedu iza Istarske županije sa 666...

  , rujna 29, 2020, 08:41 (UTC)
  XLS CSV
 • Dječji dom Tić - Statistički prikaz korisnika

  Statistički prikaz korisnika savjetovališta i poludnevnog boravka - djece i roditelja/skrbnika

  Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb , rujna 8, 2020, 13:41 (UTC)
  XLS
 • Informatička edukacija za ciljane skupine građana 2009-2019

  Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost od 2005. godine organizira tečajeve informatičkog obrazovanja za ciljane skupine građana i to Osnovni informatički tečaj, Napredni...

  Zavod za informatičku djelatnost , prosinca 5, 2017, 08:32 (UTC)
  XLS CSV
 • DaNTE - Predavanja na Danu novih tehnologija 2007-2017

  Svake godine u riječkoj gradskoj vijećnici održava se DaNTe, Dan novih tehnologija, posvećen recentnim i budućim globalnim tehnološkim trendovima i njihovom odrazu u hrvatskoj...

  Zavod za informatičku djelatnost , studenoga 13, 2017, 10:05 (UTC)
  XLS
 • Izvješća o provođenju Zakona o pravu na pristup informacijama

  Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju tijelo javne vlasti posjeduje, njome raspolaže...

  Ured grada , veljače 12, 2018, 13:34 (UTC)
  CSV PDF
 • Udruge tehničke kulture sa sjedištem na području grada Rijeke

  Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu sufinancira i prati rad udruga tehničke kulture grada Rijeke kao i Zajednicu tehničke kulture Rijeka koja objedinjava i...

  Grad Rijeka, Odjel za sport i tehničku kulturu , studenoga 24, 2015, 07:36 (UTC)
  CSV XLS
 • Subvencije poduzetnicima Grada Rijeke - Lista korisnika

  Grad Rijeka jednom godišnje raspisuje Javni poziv za realizaciju mjera iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, putem kojeg se riječkim...

  Odjel za poduzetništvo , veljače 5, 2019, 09:40 (UTC)
  XLS CSV
 • Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu

  Ovim Planom utvrđuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na...

  Grad Rijeka , svibnja 14, 2019, 07:33 (UTC)
  XLS CSV
 • Raspodjela sredstava spomeničke rente

  Sredstvima spomeničke rente planiraju se sljedeće vrste programa i ulaganja: I.Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u ustanovama kulture u vlasništvu II.Programi zaštite...

  Grad Rijeka- Odjel za kulturu , siječnja 9, 2017, 11:32 (UTC)
  XLS CSV PDF
 • Tarifne stavke plina - Energo

  Iznos tarifnih stavki za distribuciju plina prema Odluci društva ENERGO. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01. travnja do 31....

  ENERGO , prosinca 15, 2016, 11:17 (UTC)
  XLS CSV
 • Komunalni prioriteti mjesnih odbora - realizacija prijelaznih radova

  Osim zahvata utvrđenih Planom za tekuću godinu, u istu godinu prenijet je i dio radova koji je bio planiran za proteklu godinu, a koji se iz objektivnih razloga nisu mogli...

  Grad Rijeka - Direkcija za mjesnu samoupravu , ožujka 23, 2021, 13:47 (UTC)
  XLS CSV
 • Pregled ugovora o javnoj nabavi ispod zakonskog praga < 20.000 kn

  Pregled ugovora o javnoj nabavi ispod zakonskog praga

  Odjel gradske uprave za financije , rujna 24, 2018, 08:41 (UTC)
  XLS
 • Nestandardne usluge - cjenici

  OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (ODS) ENERGO d.o.o.: cjenici doneseni 15. prosinca 2016. , u primjeni od 01. siječnja 2017. godine. 1) Cjenik nestandardnih usluga operatora...

  Energo , veljače 11, 2021, 09:47 (UTC)
  XLS CSV
 • Urbanističko-arhitektonski natječaji

  U promatranom razdoblju provedeno je čak 9 urbanističko-arhitektonskih odnosno arhitektonskih natječaja, od kojih je Programom mjera bio predviđen raspis njih pet, a provedena...

  Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem , rujna 15, 2020, 11:22 (UTC)
  XLS
 • Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem , rujna 15, 2020, 08:35 (UTC)
  XLS
 • Kvaliteta zraka

  Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2014.-2017. godine i...

  Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem , kolovoza 31, 2020, 07:56 (UTC)
  XLS
 • Izvješće o radu Dječjeg doma Tić

  godišnji izvještaj o poslovanju

  Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb , rujna 8, 2020, 10:21 (UTC)
  XLS
 • Godišnje izvješće o vodoopskrbi i odvodnji

  Prihod od prodaje vodnih usluga putem vodnih građevina, Količina pražnjenja septičkih jama po JLS, Broj korisnika vodoopskrbe i odvodnje po JLS, Količina vodoopskrbe i odvodnje...

  KD VIK , kolovoza 20, 2018, 12:24 (UTC)
  XLS PDF
 • Zatvoreni toplinski sustav – Samostalni toplinski sustav - cijena

  Cijena za isporučenu toplinsku energiju za krajnje kupce toplinske energije u zatvorenim toplinskim sustavima (ZTS) i samostalnim toplinskim sustavima (STS) odnose se na sve...

  Energo d.o.o. , prosinca 16, 2019, 13:33 (UTC)
  XLS
Također možete pristupiti registru koristeći API (vidi Dokumenаtаcijа API-jа).